ประวัติบริษัท

ปี 2452 เดือนกุมภาพันธ์ ก่อตั้งบริษัท Gomiya (ชื่อเดิมของบริษัท G-net )
ปี 2477 เดือนกุมภาพันธ์ ก่อตั้งบริษัท Gifu Shoji Co.,Ltd
ปี 2489  เดือนพฤษภาคม ก่อตั้งบริษัท Furusato Industries Limited
ปี 2543  เดือนสิงหาคม G-Net เข้าร่วม Furusato Group
ปี 2550  เดือนตุลาคม Gifu Shoji Co.,Ltd เข้าร่วม Furusato Group
ปี 2555  เดือนมีนาคม ก่อตั้งบริษัท รีตร้า เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2555  เดือนมีนาคม ก่อตั้งบริษัท Suzhou Retra ประเทศจีน
ปี 2561  เดือนตุลาคม ก่อตั้งบริษัท รีตร้า เอ็นจิเนียริ่ง (เวียดนาม) จำกัด
ปี 2564  เดือนตุลาคม ควบรวมกิจการกับ บริษัท มารูก้า จำกัด เป็น Maruka Furusato Corporation
ปี 2565 เดือนมีนาคม ครบรอบ 10 ปี บริษัท รีตร้า เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด