1. HOME
  2. Our business
  3. เครื่องมือวัดอื่นๆ เครื่องจักรอุปกรณ์ บริการอื่นๆ
  4. เครื่องมือวัดอื่นๆ เครื่องจักรอุปกรณ์ บริการอื่นๆ

เครื่องมือวัดอื่นๆ เครื่องจักรอุปกรณ์ บริการอื่นๆ

CMM,Micrometer, Jig, Other (service & work)

เครื่องมือวัดอื่นๆ เครื่องจักรอุปกรณ์ บริการอื่นๆ


ไม่เพียงแค่เครื่องมือตัด ทางเรายังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากมายจำหน่าย เช่น เครื่องมือวัด, จิ๊ก และ อุปกรณ์ต่อพ่วง และมีเป้าหมายที่จะมีระบบบริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ของลูกค้า นอกจากนี้เรายังมีการบริการเบ็ดเสร็จ เช่น การให้ความสนับสนุนเรื่องนำเข้า-ส่งออก